Aanvragen

 • Voorwaarden aanvragen
 • Een vwo-diploma met gemiddeld cijfers van 8 of hoger. Geen lager cijfer dan een 7. Je mag één lager cijfer uit de middeling weglaten, mits dit cijfer niet van enig belang is voor de gekozen studie. Extra vakken kunnen een pré zijn. De cijfers zijn belangrijk, maar niet alles bepalend. Buitenschoolse, bestuurlijke of sportieve activiteiten zijn ook belangrijk.
 • Een motivatiebrief voor de gekozen studierichting, waarom juist deze universiteit en op welke wijze kan deze beurs daaraan bijdragen. De motivatiebrief is erg belangrijk.
 • Eén of meer aanbevelingsbrieven van (oud)docenten, dekaan, wetenschappelijk medewerker of hoogleraar.
 • Een begroting van de studiekosten met een aantoonbaar tekort. Het tekort moet van enig gewicht zijn bij de beslissing om de studie te volgen of niet. Alleen voor het tekort kan geheel of gedeeltelijk een beurs worden verkregen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Vermeld al je eigen inkomsten en uitgaven, eventuele ouderbijdrage, andere beurzen (aanvragen en het resultaat), studiefinanciering via DUO, benut die laatste zoveel mogelijk en beargumenteer waarom dat niet het geval is. Kijk eens bij het Nibud naar wat een student kost, daar staan kengetallen.
 • Eenvolledig ingevuld vragenformulier.
 • Een kopie ID-bewijs. Maak bsn-nummer onleesbaar, bijvoorbeeld met de Kopie-ID app van de Overheid.
 • Een CV. Vermeld ook vooral de extra activiteiten op school en buitenschools.

Aanvullende voorwaarden buitenlandse studies 

 • Een motivatiebrief met daarin een toelichting waarom je voor jouw studierichting juist deze buitenlandse universiteit hebt gekozen en niet een Nederlandse universiteit.
 • Een bewijs van toelating van de buitenlandse universiteit. Mocht dit nog niet in bezit zijn, dien dan toch de aanvraag in. Je krijgt dan een voorlopig akkoord of niet, maar dan weet je waar je aan toe bent.
 • Een uitleg hoe de huisvesting is geregeld.
 • Voor een buitenlandse master moet je beschikkenover een bachelor met vergelijkbare cijfers als bij het vwo-diploma

NB Het studiefonds heeft geen buitenlands netwerk, je bent dus vooral op jezelf aangewezen om alle formaliteiten te regelen. Vaak kan de beoogde universiteit een helpende hand bieden.

Goed om te weten

De studiebeurzen zijn een gift en aan een aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend. Het voldoen aan het cijfercriterium alleen is niet voldoende. Het aantal beurzen zal ook beperkt kunnen zijn door de beschikbare middelen. Het bestuur beslist over de aanvraag van de beurs. Over een afwijzing kan niet gecorrespondeerd worden.

De studiebeurzen worden steeds voor één jaar verleend. Voor een volgend jaar dien je opnieuw een aanvraag te doen. Voor vervolgaanvragen geldt dat bij een normaal studieverloop en bovengemiddelde resultaten een vervolgbeurs te verwachten is. Het is dus mogelijk dat je gedurende het hele studieverloop een beurs ontvangt. Voor vervolgaanvragen kun je bij de stichting een apart formulier opvragen.

Het maximumbedrag voor een buitenlandse studiebeurs bedraagt € 30.000,00 per jaar, uitzonderingen daargelaten. Jaarlijks zijn 10 tot 12 buitenlandse beurzen beschikbaar voor dit maximum. De studiebeurzen worden uitsluitend op een Nederlandse bankrekening betaald.

Alle aangevraagde stukken dien je zelf in PDF te uploaden naar de stichting. Nadat het aanvraagformulier onrvangen is, ontvang je daarvoor een link met wachtwoord.

Met ingang van 20 mei 2024 kunnen aanvragen voor een beurs worden gedaan uitsluitend via het volledig ingevulde aanvraagformulier. Alle bijlagen die je gaar uploaden moeten duidelijke bestandsnamen hebben. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

De link naar het aanvraagformulier vind je HIER.

LET OP: Het aantal beschikbare (buitenland)beurzen is inmiddels vergeven. Er worden dus geen aanvragen meer in behandeling genomen, met uitzondering voor de regio Dordrecht.