Beleidsplan

Beleidsplan 2024-2025

Stichting Studiefonds Robert van der Rest

KvK 92119344

RSIN 865892970

LEI 984500ZB4B771SCDD703

info@studiefondsrvdr.nl

Kerngegevens en bestuurssamenstelling zie ook: Over ons.

Doel

De stichting heeft tot doel het verstrekken van studiebeurzen aan getalenteerde universitaire studenten en vwo-leerlingen. De focus ligt op de regio Dordrecht, maar dit is niet uitsluitend. Studenten kunnen via de website een aanvraag indienen. De voorwaarden zijn op de website onder Aanvragen gepubliceerd.

Middelen

De stichting kan dit doel verwezenlijken door het nagelaten vermogen van de stichter. Uit de vermogensopbrengsten van het nagelaten vermogen kunnen de jaarlijkse beurzen worden betaald. De stichting behoeft dan ook geen actieve externe fondsenwerving en streeft dit ook niet na.

Beheer

Het vermogen van de nalatenschap bevindt zich nog tijdelijk onder beheer van de executeur van de nalatenschap. Prioriteit voor het bestuur in 2024 is het verkrijgen van de vereiste bankrekeningen voor de stichting. Die aanvragen lopen, maar kennen vanwege de poortwachtersfunctie van banken een lange doorlooptijd. Zodra die bankrekeningen beschikbaar zijn, kan vermogen aan de stichting worden overgedragen. Het lag in de bedoeling van de stichter om het beheer van het vermogen aan een professionele vermogensbeheerder uit te besteden, zoals de Rabobank. Het bestuur wil dit spoedig realiseren.

Structuur

Een andere prioriteit in 2024 voor het bestuur is de structuur van de stichting te optimaliseren. Het eerste bestuur is bij testament benoemd, maar behoeft uitbreiding. Daar is inmiddels in voorzien. Het bestuur kent nu drie leden. Onderwijsversterking in het bestuur heeft prioriteit.

Afhankelijk van het aantal te verwachten aanvragen zal een selectiecommissie worden gevormd, bij voorkeur bestaande uit mensen uit het onderwijs.

De ANBI-status wordt in 2024 zo spoedig mogelijk aangevraagd.

Aanvang werkzaamheden

Zodra de bankrekeningen voor de stichting op orde zijn, de executeur van de nalatenschap vermogen aan de stichting heeft overgedragen en de ANBI-status is verleend, kan een aanvang met de werkzaamheden worden gemaakt en zal de stichting de aanvragen voor een beurs openstellen. Dan kunnen we contacten met scholen zoeken, participeren in online platforms die beurzen onder de aandacht brengen, e.d. Hopelijk zijn die voorwaarden voor de zomer van 2024 gerealiseerd, anders verliezen we het momentum.  In dat geval wil het bestuur in overweging nemen om andere ANBI-instellingen die studiebeurzen verstrekken te ondersteunen. Zo gaat 2024 niet helemaal verloren.

Voor 2024 heeft het bestuur een bedrag aan inkomsten begroot ad € 200.000. Beleggingsinkomsten zijn vooraf altijd moeilijk in te schatten. Er zijn in aanvang weinig kosten, dus dit bedrag zal in zijn geheel aan beurzen kunnen worden besteed. Zie Financiën. Van belang is het fonds goed onder de aandacht te brengen.

Een blik vooruit

Het jaar 2024 beschouwt het bestuur als een ‘werkjaar’. Kandidaat-bestuursleden worden daar ook op geselecteerd. We moeten eerst en vooral de organisatie opzetten, de administratie inrichten,  de structuren moeten goed zijn en contacten leggen met het VWO en universiteiten om het studiefonds onder de aandacht te brengen. De bank en het professionele vermogensbeheer moeten geregeld zijn. Zo ook de ANBI-status. Kortom, er is veel werk aan de winkel. Als we in 2024 de eerste beurzen kunnen uitreiken, zou dat heel mooi zijn. Vóór 2025 moet echt alles op orde zijn. Hopelijk kunnen we dan terugkijken op een mooie organisatie.

Maart 2024

Het bestuur: mr W.J.Barendse, M.C.A. van den Oever en R. Houdé. Zie ook: Over ons