Financiën

Resultaten uit het verleden zijn er nog niet te melden. De stichting is op 6 november 2023 opgericht, dat is te kort geleden, we moeten nog werken aan de opbouw. 

Begroting 2024

Wel is gewerkt aan een voorzichtige begroting. Zodra de executeur van de nalatenschap vermogen aan de stichting overdraagt, kunnen we een aanvang maken met de werkzaamheden. De eerste inschatting is dat we voor 2024 kunnen beschikken over € 200.000 aan inkomsten die volledig aan studiebeurzen besteed gaan worden.